Kajian Islam Pekanan #2 : Menghiasi Diri dengan Akhlak Terpuji